Lékař stomatolog Peter Ilko

Stomatolog - estetická stomatologie, implantologie, stomatochirurgie
Dr. Petr Ilko - lékař

Univerzitní vzdělání:

Lvovská národní lékařská univerzita, obor zubní lékařství, Ukrajina

Atestace a osvědčení:

Od 2016 v přípravě na odbornost Praktický zubní lékař
2016 – osvědčení o absolvování aprobační zkoušky

Členství v medicínských společnostech:

Člen České stomatologické komory

Certifikáty ze vzdělávacích akcí:

2017 – Výroba zubních náhrad, ideální spolupráce ordinace-laboratoř
2017 – Pokroky v implantologii 2017
2017 – Ošetření frontálního úseku chrupu včetně estetických výplní
2017 – Elimination of complications in implantology
2017 – Odborný seminář IMPLANTOLOGIE 2017
2016 – Kurz KPR a řešení neodkladných stavů v zubní praxi
2014 – 3D reconstruction with insufficient bone volume
2014 – Concept, indication and handling of Ankylos Implant System
2013 – Sinus floor elevation
2012 – Innovative methods of implant dentistry
2009 – Basic theoretical course for implantology
2007 – Series of lectures on periodontics including the use of „Emdogain“

Stáže:

2010 – 2015 Soukromá praxe – stomatochirurgie, implantologie
2009 – 2015 Užhorodská státní universita, katedra chirurgické stomatologie – odborný asistent
2006 – 2010 Užhorodská městská nemocnice, oddělení čelistní chirurgie
2004 – 2005 Krajská stomatologická poliklinika v Užhorodě, stomatochirurgické oddělení

Odborné zaměření:

Estetická stomatologie, implantologie, stomatochirurgie.

V práci se řídím těmito hlavními zásadami:

Lékař by se měl řídit vědeckým výzkumem ve stomatologii a zásadami Medicíny založené na důkazech. 

Medicína založená na důkazech (Evidence-Based Medicine (EBM)) „je systematický přístup k léčbě, propojující nejlepší dostupné vědecké důkazy s klinickou zkušeností lékaře a s preferencemi a potřebami ošetřovaného pacienta“. EBM je moderní trend klinické praxe, který spočívá ve výběru způsobu léčby pro konkrétního pacienta na základě vědecky dokázaných poznatků, s přihlédnutím k jeho osobním, ale i náboženským, tradičním, kulturním a sociálním potřebám. Cílem je převedení nových vědeckých důkazů do klinické praxe a poskytování péče v souladu s autonomií vůle pacienta.

Záliby a koníčky:

Stomatologie, rodina, cestování.

Jazykové dovednosti:

Ukrajinština – mateřský jazyk
Ruština – pokročilý
Angličtina – středně pokročilý
Maďarština – mírně pokročilý

Životní krédo:

Všechna vítězství začínají vítězstvím nad sebou samým.