Ladislava Šaclová

Sestra
Ladislava Šaclová - sestra

Nejvyšší vzdělání:

Střední zdravotnická škola Žďár nad Sázavou, obor všeobecná sestra
2006 – povolení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu

Osvědčení a certifikáty:

2017 – Neodkladná resuscitace a urgentní stavy
2016 – Stomatochirurgie
2015 – Dítě v zubní ordinaci
2014 – Ztráta zubů a jejich následné řešení
2013 – Hygiena ve stomatologické praxi
2012 – Život v zubní ordinaci
2011 – Možnosti současné ortodoncie
2010 – Přístroje a nástroje kolem nás a hygiena
2009 – Ústní hygiena

V práci se řídím těmito hlavními zásadami:

Pracovitost, ochota pomáhat druhým, týmová spolupráce, spokojenost pacienta.

Záliby a koníčky:

Rodina, ruční práce – patchwork.

Životní krédo:

Co Tě nezabije, to Tě posílí.