MDDr. Jana Matoušková

Stomatolog - dětská stomatologie

Univerzitní vzdělání:

1.lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor zubní lékařství

Atestace a osvědčení:

Akreditovaný instruktor První pomoci

Členství v medicínských společnostech:

Člen České stomatologické komory

Certifikáty ze vzdělávacích akcí:

2014 – Inhalační sedace (Entonox, Linde)

2015 – Poskytování mírné a sřední sedace ve VFN

2016 – Přímé fotokompozitní výplně v distálním úseku

2016 – Současný pohled na problematiku dentální fokální infekce

2017 – Dětské zirkonové korunky

2017 – Kongres Pražské Dentální dny

2019 – Sedace v ambulantní praxi zubního lékaře I. část

2019 – Kongres Dental Summit

2020 – Sedace v ambulantní praxi zubního lékaře II. část

 

Stáže a praxe:

2014 – 2020 – Zubní lékař na oddělení dětské stomatologie Stomatologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské  fakulty Univerzity Karlovy v Praze

2014 – 2020 – Pregraduální výuka českých a zahraničních studentů oboru Zubní lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze

 

Odborné zaměření:

Dětská stomatologie

V práci se řídím těmito hlavními zásadami:

Rozumem a srdcem.

Záliby a koníčky:

Skauting, cestování, příroda.

Jazykové dovednosti:

Angličtina – středně pokročilý.

Životní krédo:

Spondeo ac polliceor (slibuji a zavazuji se).