Bc. Romana Králová

Dentální hygienistka
Romana Králová - hygienistka

Nejvyšší vzdělání:

Obor Dentální hygienistka na Lékařské fakultě Masarykovy university v Brně

Osvědčení a certifikáty:

2017 – 2. Brněnské jarní symposium dentální hygieny

V práci se řídím těmito hlavními zásadami:

Spolupracovat v týmu, individuálně a empaticky přistupovat ke každému pacientovi

Záliby a koníčky:

Cyklistika, turistika, cestování, kultura

Životní krédo:

Když nemůžeš, tak přidej.