MUDr. Eva Brázdilová

Stomatolog, vedoucí lékař - dětská stomatologie, komplexní plánování stomatologické péče
MUDr. Eva Brázdilová - lékař

Univerzitní vzdělání:

Lékařská fakulta Masarykovy university v Brně, obor zubní lékařství

Atestace a osvědčení:

2011 – Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař
od 2019 ve vzdělávacím programu v pedostomatologii

Členství v medicínských společnostech:

Člen České stomatologické komory

Certifikáty ze vzdělávacích akcí:

2019 –  Kongres Pražské dentální dny
2019 –  Sedace v ambulantní praxi zubního lékaře
2019 –  Estetika může být ještě snadnější – MUDr. Mach
2019 –  Kongres Beskydské intermezzo
2019 –  CAD/CAM Fona – digitální stomatologie
2018 –  Konference Dental Care Praha
2018 –  Kongres Pražské dentální dny
2017 – Konference Dental Care Praha
2016 – Kongres Pražské dentální dny
2016 – kurz KPR a řešení neodkladných stavů v zubní praxi
2015 – Inovativní řešení v záchovné stomatologii
2015 – Konference Dental Care Praha
2015 – Dental Summit Hradec Králové
2014 – Ošetření parodontologického pacienta, Bc. Zuzana Zouharová
2014 – Dental Summit Hradec Králové
2014 – Dental Show Brno
2013 – Inhalační analgetikum v našich ordinacích, MUDr. Richard Dvořák
2013 – Akademie JPS – vláknová stomatologie, MUDr. Zbyněk Mach
2012 – Protetické korunkové dostavby, MUDr. Milan Mach
2012 – Ošetření stálých zubů s nedokončeným vývojem kořene, Doc. MUDr. Romana Ivančáková
2012 – Bez amalgámu a bez obav
2012 – Jarní stomatologické fórum Praha
2011 – Kongres Pražské dentální dny
2011 – Stomatologický víkend s dětskou stomatologií v Přerově
2010 – Kongres Pražské dentální dny
A v předchozích letech další množství dílčích monotematicky zaměřených školení a praktických kursů.

Stáže:

2016 – Školící středisko GC, Leuven Belgie
2015 – Školící středisko GC, Leuven Belgie

Odborné zaměření:

Prevence, dětská stomatologie, komplexní plánování stomatologické péče

V práci se řídím těmito hlavními zásadami:

Se zdravým selským rozumem a pokorou v medicíně nejdál dojdeš.

Záliby a koníčky:

Sport, tanec, vaření pro rodinu a přátele

Jazykové dovednosti:

Angličtina – středně pokročilý
Ruština – základy

Životní krédo:

Chovej se ke druhým tak, jak bys chtěl, aby se chovali oni k tobě.