Udělení akreditace

Ministerstvo zdravotnictví udělilo Centru zubní péče B smile akreditaci v rámci praktické části aprobační zkoušky.